Utbildning
15
nov
2018

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

15 November Tyvärr är kursen inställd pga. för få kursdeltagare. » Läs mer

24
jan
2019

Nationellt donationsmöte 2019 i Linköping

24 -25 Januari Linköping » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Hornhinnebank Umeå

Hornhinneverksamheten

Ny verksamhet startade upp i nya lokaler för att klara regelverkets krav hösten 2012. Idag erhåller vi donerad vävnad från Skellefteå, Örnsköldsvik samt Östersund och har samarbete med nationella samt internationella hornhinnebanker. Vi har även samarbete med Rättsmedicin, Umeå. Hornhinnorna transplanteras vid Ögonkliniken, NUS. Utredningar görs av donationsansvariga sköterskor samt donationsansvarig läkare. När donatorn även yttrat sin vilja i att donera till annat medicinskt ändamål tas stamcellerna i hornhinnan tillvara på Umeå universitet.

Läs mer om forskningsprojekt

Anläggningen och kvalitetssystem

Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Nya faciliteter bestående av 1 D klassat renrum
Hantering av vävnad sker enligt SOSFS 2009:30
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt